Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

rzol
rzol
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viaAmericanlover Americanlover
rzol
6272 2aaf 500
rzol
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaolakocie olakocie
rzol
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
rzol
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaAmericanlover Americanlover

March 08 2017

rzol
4503 c368 500
Weekends...
Reposted fromsydnor sydnor viaAmericanlover Americanlover
rzol
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaolakocie olakocie

March 07 2017

5916 7404
Reposted fromtron tron viawrr wrr
8472 69f8 500
Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover
rzol

March 06 2017

rzol
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viarawwwr rawwwr

February 21 2017

rzol
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viabatgirl batgirl
rzol
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabatgirl batgirl

February 13 2017

rzol
0882 1de3 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viarawwwr rawwwr
rzol
3335 4326
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viabazant bazant

July 03 2015

rzol
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAmericanlover Americanlover

June 29 2015

rzol
9022 b1f7 500
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover

June 27 2015

rzol
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

June 20 2015

rzol
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl