Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

rzol
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viabatgirl batgirl
rzol
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabatgirl batgirl

February 13 2017

rzol
0882 1de3 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viarawwwr rawwwr
rzol
3335 4326
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viabazant bazant

July 03 2015

rzol
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAmericanlover Americanlover

June 29 2015

rzol
9022 b1f7 500
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover

June 27 2015

rzol
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

June 20 2015

rzol
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaAmericanlover Americanlover

June 19 2015

rzol
Dojrzałość to ten moment kiedy opowieści o tym, co, kto i z kim pił, co ćpał, z kim się bzykał stają się dla Ciebie po prostu żałosne
— P. Bielecki
Reposted fromgdybam gdybam viaAmericanlover Americanlover

June 16 2015

rzol
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
Reposted fromkonwalia konwalia viaAmericanlover Americanlover
rzol
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tylko tak da się żyć. Bez wyniszczającej tęsknoty za niewiadomo czym i stałego poczucia nienasycenia i pustki. Tylko tak można odepchnąć od siebie rozpacz i poczucie totalnej bezsilności.
— M. Palewska
Reposted fromprison prison viaolakocie olakocie

June 12 2015

rzol

damn-fell-down-the-rabbit-hole:

ramennochibi:

phinflynn:

image

“Ah, Perry the platypus!”

image

“What an unexpected -”

image

“WAIT, WAIT, WAIT!”

image

“You’re trapped!”

image

“By societal convention!”

image

“Look! We’re in a fine dining environment. Everyone knows not to throw a scene in a fancy restaurant!”

image

“That’s right. You’re trapped. Sit down.”

image

the writers for this show deserve more credit man

Hahahaha very clever


Reposted frombazant bazant
rzol
4685 94a1 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS vianiefajna niefajna

June 11 2015

Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover

June 09 2015

rzol
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaAmericanlover Americanlover
rzol
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
rzol
5750 c2c4
Reposted fromvelchomiq velchomiq viaolakocie olakocie

June 06 2015

rzol
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover

June 02 2015

rzol
1166 c5b5 500
Reposted frombobolinea bobolinea viarawwwr rawwwr
rzol
7218 3900 500
Reposted fromkjuik kjuik viabazant bazant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl