Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

rzol
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viaAmericanlover Americanlover
rzol
3908 2163
Reposted fromgreensky greensky viaAmericanlover Americanlover
rzol
2398 5d1f 500

June 18 2017

rzol
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover

June 17 2017

rzol
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakaqla kaqla

June 07 2017

rzol
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaolakocie olakocie

June 06 2017

rzol
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viaAmericanlover Americanlover

June 05 2017

rzol
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
rzol
9971 28f1
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna viabeltane beltane
rzol
9968 4166
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna viabeltane beltane
rzol
rzol
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viarawwwr rawwwr

June 01 2017

rzol
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viarawwwr rawwwr
rzol
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viarawwwr rawwwr
3238 64ea 500

102runway:

Christian Dior Fall-Winter 2017

Reposted from1love1hope 1love1hope viaAmericanlover Americanlover

May 22 2017

rzol
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viarawwwr rawwwr
7422 a610 500
Me, since some years now...
Reposted fromdropfuzz dropfuzz viarawwwr rawwwr
rzol
1582 0bf6 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viarawwwr rawwwr
rzol
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl