Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

rzol
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viarawwwr rawwwr

April 07 2017

rzol
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viaolakocie olakocie

April 01 2017

4012 e9cf 500

pretty-distracting:

Xavier Buestel and Felix Hermans by Paolo Zerbini.  Icon Magazine

March 25 2017

rzol
rzol
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viaAmericanlover Americanlover
rzol
6272 2aaf 500
rzol
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaolakocie olakocie
rzol
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
rzol
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaAmericanlover Americanlover

March 08 2017

rzol
4503 c368 500
Weekends...
Reposted fromsydnor sydnor viaAmericanlover Americanlover
rzol
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaolakocie olakocie

March 07 2017

5916 7404
Reposted fromtron tron viawrr wrr
8472 69f8 500
Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover
rzol

March 06 2017

rzol
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viarawwwr rawwwr

February 21 2017

rzol
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viabatgirl batgirl
rzol
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabatgirl batgirl

February 13 2017

rzol
0882 1de3 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viarawwwr rawwwr
rzol
3335 4326
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viabazant bazant

July 03 2015

rzol
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl